สอบถามรายละเอียด

แผนที่บริษัท

สมัครตัวแทนจำหน่าย

เอกสารที่ใช้

เงื่อนไขการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

๐ เป็นผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ สินค้าไอที

เอกสารที่ต้องการใช้ประกอบการสมัครตัวแทน

๐ เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนร้านค้าพร้อมวัตถุประสงค์การจดทะเบียน
๐ สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม หรือ เจ้าของผู้จดทะเบียน
๐ สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
๐ กรณีจดทะเบียนผู้เสียภาษี ต้องขอ สำเนา ภพ.20 (ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-150-2955-7
Hot Line : 02-574-0470
Wep : deeprices.com
E-mail : admin@deeprices.com
Line : @deeprices

ส่งข้อความถึงเรา