HP Q2613A TONER LASER (Original)

  • หมึกสีดำ
  • ใช้กับ HP LaserJet 1300 Series
  • ปริมาณการพิมพ์ 2,500 แผ่น
  • การรับประกันโดย  (HP ประเทศไทย)
หมึกพิมพ์ปลอมระบาดหนัก !!
สแกนหน้ากล่องอย่างเดียวไม่ได้
ปรึกษาฟรี 02-5740470

Chat & Shop