HP Q75-53A TONER (REMENU IMPORT)

  • หมึกสีดำ
  • HP LaserJet P2015/M2727nfs
  • Canon Laser Shot LBP3310/3370
  • ปริมาณการพิมพ์ 3,000 แผ่น
  • การรับประกัน 1ปี (มีปริ้นเทสในการเคลมหมึก)
หมึกพิมพ์ปลอมระบาดหนัก !!
สแกนหน้ากล่องอย่างเดียวไม่ได้
ปรึกษาฟรี 02-5740470

Chat & Shop