SAMSUNG ML-D3470B TONER (Original)

  • หมึกสีดำ
  • ใช้กับพริ้นเตอร์ ซัมซุง ML-3470/3471
  • ปริมาณการพิมพ์  10,000 แผ่น
  • การรับประกันโดย  (SAMSUNG ประเทศไทย)
หมึกพิมพ์ปลอมระบาดหนัก !!
สแกนหน้ากล่องอย่างเดียวไม่ได้
ปรึกษาฟรี 02-5740470

Chat & Shop