SAMSUNG MLT-D201L TONER (Original)

  • หมึกสีดำ
  • ใช้กับพริ้นเตอร์ ซัมซุง SL-M4020/ M4300/ M4080
  • ปริมาณการพิมพ์  20,000 แผ่น
  • การรับประกันโดย  (SAMSUNG ประเทศไทย)
หมึกพิมพ์ปลอมระบาดหนัก !!
สแกนหน้ากล่องอย่างเดียวไม่ได้
ปรึกษาฟรี 02-5740470

Chat & Shop