ลงทะเบียนลูกค้าดีลเลอร์

เอกสารที่ใช้

เงื่อนไขการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

๐ เป็นผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ สินค้าไอที

เอกสารที่ต้องการใช้ประกอบการสมัครตัวแทน

๐ เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองจดทะเบียนร้านค้าพร้อมวัตถุประสงค์การจดทะเบียน
๐ สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม หรือ เจ้าของผู้จดทะเบียน(ถ้ามี)
๐ สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน(ถ้ามี)
๐ กรณีจดทะเบียนผู้เสียภาษี ต้องขอ สำเนา ภพ.20 (ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-5740470
Wep : deeprices.com
E-mail : admin@deeprices.com
Line : @deeprices

กรอกข้อมูล

    ชื่อผู้ติดต่อ*

    อีเมล*

    เบอร์ติดต่อ*

    ชื่อร้านค้า / บริษัทฯ*

    แนบเอกสาร