การรับประกันสินค้าของแท้

ลูกค้าสามารถเข้าศูนย์บริการเองได้ทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการเคลม

 1. ตลับหมึกที่มีปัญหา
 2. กล่องสินค้าของทางบริษัทฯ (ต้องเป็นกล่องเดียวกับรหัสบนตลับหมึก)
 3. บิลใบเสร็จรับเงิน
 4. เครื่องถ้ามีอาการส่งปริ้นเทส ไม่มีอาการถ่ายวีดีโอที่เครื่อง
 5. รุ่นเครื่องพิมพ์
 6. ซีเรียลหลังเครื่องพิมพ์

ขอควรคำนึงก่อนส่งเคลม

 1. สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และไม่ผ่านการดัดแปลง หรือมีรอยงัดแงะ
 2. สินค้ายังอยู่ในระยะเวลารับประกัน
 3. สินค้าต้องไม่เสื่อมสภาพ หรือ เกิดปัญหาจากการใช้งานของผู้ใช้เอง

*การเคลมเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละแบรนด์ คำตัดสินของแบรนด์หรือศูนย์บริการ ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

 

ฝากเคลม และ สินค้า BY ORDER

ฝากทางบริษัทฯเคลมหมึก

เอกสารประกอบการเคลม

 1. ตลับหมึกที่มีปัญหา
 2. กล่องสินค้าของทางบริษัทฯ (ต้องเป็นกล่องเดียวกับรหัสบนตลับหมึก)
 3. บิลใบเสร็จรับเงิน
 4. เครื่องถ้ามีอาการส่งปริ้นเทส ไม่มีอาการถ่ายวีดีโอที่เครื่อง
 5. รุ่นเครื่องพิมพ์
 6. ซีเรียลหลังเครื่องพิมพ์

ขอควรคำนึงก่อนส่งเคลม

 1. สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และไม่ผ่านการดัดแปลง หรือมีรอยงัดแงะ
 2. สินค้ายังอยู่ในระยะเวลารับประกัน
 3. สินค้าต้องไม่เสื่อมสภาพ หรือ เกิดปัญหาจากการใช้งานของผู้ใช้เอง

*การเคลมเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละแบรนด์ คำตัดสินของแบรนด์หรือศูนย์บริการ ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

ค่าจัดส่ง ส่งไป-ส่งกลับ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

 

 

 

กรณีสั่งสินค้า BY ORDER

1. การสั่งสินค้า BY ORDER นั้นจะต้องมีการมัดจำ 50% หรือทั้งหมดเท่านั้น

2. ไม่สามารถยกเลิก หรือ ขอเงินคืนได้

3. สินค้าสั่งค่อนข้างใช้เวลา ซึ้งระยะเวลาที่แจ้งเป็นเพียงระยะเวลาคาดการณ์ อาจจะคลาดเคลื่อนได้ 

 

 

 

สินค้าทุกชนิดไม่สามารถเปลี่ยน หรือ คืนเงินได้