การรับประกันสินค้าของแท้

ลูกค้าสามารถเข้าศูนย์บริการเองได้ทั่วประเทศ หรือ ฝากร้านเคลมได้

เอกสารประกอบการเคลม

  1. ตลับหมึกที่มีปัญหา
  2. บิลใบเสร็จรับเงินที่ซื้อกับทางร้าน
  3. ปริ้นเทส
  4. รุ่นเครื่องพิมพ์
  5. ซีเรียลหลังเครื่องพิมพ์

*การเคลมเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละแบรนด์

การรับคืนสินค้าภายใน 7 วัน และการคืนเงิน

สินค้าที่เปิดขายออกไปไม่เกิน 7 วัน (นับแต่วันที่ได้รับสินค้า)

1. กรณีคืนเงิน

สภาพสินค้าสมบูรณ์ กล่องตลับหมึกยังไม่มีการแกะ ทุกอย่างสภาพเหมือนตอนเปิดบิลขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์ต้องไม่มีร่องรอยความเสียหาย ในกรณีที่มีการคืนสินค้า แบบขอคืนเงิน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจำนวน โดยทางบริษัทฯจะโอนคืนให้ภายใน 15วัน

2.กรณีสั่งผิดสี ผิดรุ่น เปลี่ยนรุ่น

สภาพสินค้าสมบูรณ์ กล่องตลับหมึกยังไม่มีการแกะ ทุกอย่างสภาพเหมือนตอนเปิดบิลขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์ต้องไม่มีร่องรอยความเสียหาย การเปลี่ยนสินค้ารุ่นที่ต้องการ ลูกค้าต้องชำระค่าส่วนต่างของราคาสินค้า รวมถึงค่าจัดส่ง ส่งไป-ส่งกลับเอง หากมีเงินคืน ทางบริษัทฯจะโอนคืนให้ภายใน 15วัน

 

 

สินค้าที่เปิดขายออกไปเกิน 7 วัน (นับแต่วันที่ได้รับสินค้า)

1. กรณีคืนเงิน

สภาพสินค้าสมบูรณ์ กล่องตลับหมึกยังไม่มีการแกะ ทุกอย่างสภาพเหมือนตอนเปิดบิลขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์ต้องไม่มีร่องรอยความเสียหาย ในกรณีที่มีการคืนสินค้า แบบขอคืนเงิน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจำนวน โดยหักค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการ 50% ของราคาสินค้า

2.กรณีสั่งผิดสี ผิดรุ่น เปลี่ยนรุ่น

สภาพสินค้าสมบูรณ์ กล่องตลับหมึกยังไม่มีการแกะ ทุกอย่างสภาพเหมือนตอนเปิดบิลขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์ต้องไม่มีร่องรอยความเสียหาย การเปลี่ยนสินค้ารุ่นที่ต้องการ ลูกค้าต้องชำระค่าส่วนต่างของราคาสินค้า รวมถึงค่าจัดส่ง ส่งไป-ส่งกลับเอง หากมีเงินคืน ทางบริษัทฯจะโอนคืนให้ภายใน 15วัน โดยหักค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการ 20% ของราคาสินค้าตัวเก่า

 

 

กรณีสภาพสินค้าไม่สมบูรณ์

สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ ,กล่องตลับหมึกมีการแกะ ,อุปกรณ์ไม่ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ ,กล่องอุปกรณ์มีร่องรอยความเสียหาย

ในกรณีที่มีการขอเปลี่ยน ,คืนสินค้า และ การขอคืนเงิน ทางบริษัทฯจะไม่รับเปลี่ยน ,คืนสินค้า และ คืนเงินใดๆทั้งสิ้น 

(ในกรณีสินค้ามีปัญหาสามารถเข้าศูนย์บริการได้โดยตรง หรือฝากเคลมกับบริษัทฯได้)