CZ129A HP 711 Black Ink Cartridge

  • สีดำ ( Black )
  • รุ่นเครื่อง Design ink T120 , T520
  • ปริมาณหมึก   38 ml
  • การรับประกัน (ศูนย์ HP)
หมึกพิมพ์ปลอมระบาดหนัก !!
สแกนหน้ากล่องอย่างเดียวไม่ได้
ปรึกษาฟรี 02-5740470

Chat & Shop