HP Q6000A 124A TONER LASER (Original)

  • หมึกสีดำ
  • ใช้กับ HP LaserJet 2600/2605/1600
  • ปริมาณการพิมพ์  2,500 แผ่น
  • การรับประกันโดย  (HP ประเทศไทย)
หมึกพิมพ์ปลอมระบาดหนัก !!
สแกนหน้ากล่องอย่างเดียวไม่ได้
ปรึกษาฟรี 02-5740470

Chat & Shop