HP Q7553X TONER LASER

  • หมึกสีดำ
  • ใช้กับ HP Laser Jet P2014/P2015/M2727 MFP
  • ปริมาณการพิมพ์ 7,000 แผ่น
  • การรับประกันโดย (HP ประเทศไทย)
หมึกพิมพ์ปลอมระบาดหนัก !!
สแกนหน้ากล่องอย่างเดียวไม่ได้
ปรึกษาฟรี 02-5740470

Chat & Shop