HP CC533A 304A TONER LASER (Original)

  • หมึกสี Yellow
  • ใช้กับ HP Color LaserJet CM2320, CP2025
  • ปริมาณการพิมพ์  2,800 แผ่น
  • การรับประกันโดย  (HP ประเทศไทย)
หมึกพิมพ์ปลอมระบาดหนัก !!
สแกนหน้ากล่องอย่างเดียวไม่ได้
ปรึกษาฟรี 02-5740470

Chat & Shop