HP Q26-12A TONER (REMENU IMPORT)

  • หมึกสีดำ
  • HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020
  • Canon LBP2900/2900B/3000
  • ปริมาณการพิมพ์  2,000 แผ่น
  • การรับประกัน 1ปี (มีปริ้นเทสในการเคลมหมึก)
หมึกพิมพ์ปลอมระบาดหนัก !!
สแกนหน้ากล่องอย่างเดียวไม่ได้
ปรึกษาฟรี 02-5740470

Chat & Shop