SAMSUNG MLT-D103S TONER (Original)

  • หมึกสีดำ
  • ใช้กับพริ้นเตอร์ ซัมซุง ML-2950/2955, SCX-4728/4729
  • ปริมาณการพิมพ์  1,500 แผ่น
  • การรับประกันโดย  (SAMSUNG ประเทศไทย)
หมึกพิมพ์ปลอมระบาดหนัก !!
สแกนหน้ากล่องอย่างเดียวไม่ได้
ปรึกษาฟรี 02-5740470

Chat & Shop