SAMSUNG MLT-R204 DRUM (Original)

  • ตลับแม่พิมพ์ (Drum)
  • ใช้กับพริ้นเตอร์ ซัมซุง ProXpress SL-M3325/3825/4025, M3375/3875/4075
  • ปริมาณการพิมพ์  30,000 แผ่น
  • การรับประกันโดย  (SAMSUNG ประเทศไทย)
หมึกพิมพ์ปลอมระบาดหนัก !!
สแกนหน้ากล่องอย่างเดียวไม่ได้
ปรึกษาฟรี 02-5740470

Chat & Shop