HP Q5942A TONER LASER (Original)

  • หมึกสีดำ
  • ใช้กับ HP LaserJet 4250, 4350 series
  • ปริมาณการพิมพ์  10,000 แผ่น
  • การรับประกันโดย  (HP ประเทศไทย)
หมึกพิมพ์ปลอมระบาดหนัก !!
สแกนหน้ากล่องอย่างเดียวไม่ได้
ปรึกษาฟรี 02-5740470

Chat & Shop