BROTHER TN-240C TONER

  • หมึกสีฟ้า
  • ใช้กับ HL-3040CN,HL-3045CN,HL-3070CW,HL-3075CW,DCP-9010CN,MFC-9120CN,MFC-9125CN,MFC-9320CW,MFC-9325CW
  • ปริมาณการพิมพ์ 1,400 หน้า
  • การรับประกัน ศูนย์ BROTHER
หมึกพิมพ์ปลอมระบาดหนัก !!
สแกนหน้ากล่องอย่างเดียวไม่ได้
ปรึกษาฟรี 02-5740470

Chat & Shop