BROTHER TN-7600 TONER

  • หมึกสีดำ
  • ใช้กับ HL-1650,HL-1670N,HL-1850,HL-1870N,HL-5040,HL-5050,HL-5070N,MFC-8820D
  • ปริมาณการพิมพ์ 6,500 หน้า
  • การรับประกัน ศูนย์ BROTHER
หมึกพิมพ์ปลอมระบาดหนัก !!
สแกนหน้ากล่องอย่างเดียวไม่ได้
ปรึกษาฟรี 02-5740470

Chat & Shop