SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA TONER (Original)

  • หมึกสีแดงอมม่วง
  • ใช้กับพริ้นเตอร์ ซัมซุง CLP-325/CLX-3180/3185
  • ปริมาณการพิมพ์  1,000 แผ่น
  • การรับประกันโดย  (SAMSUNG ประเทศไทย)
หมึกพิมพ์ปลอมระบาดหนัก !!
สแกนหน้ากล่องอย่างเดียวไม่ได้
ปรึกษาฟรี 02-5740470

Chat & Shop